Bruožai (neigiami)
Jie yra žmogaus duotybė. Yra penki pagrindiniai bruožai (baimė, piktnaudžiavimas seksu, melavimas, savimeilė ir gobšumas) ir vienuolika antraeilių bruožų (egocentrizmas, dominavimas, noras kontroliuoti, užsispyrimas, lunatizmas, valkatavimas, neefektyvumas, tingumas, nepilnavertiškumo jausmas, priklausomybė ir naivumas). Vienas ar kitas iš šių bruožų (mes turime jų visų, skirtingais kiekiais) gali dominuoti tam tikru mūsų gyvenimo etapu, nors jis ir nėra pagrindinis bruožas. Kiekvienas iš jų susideda iš teigiamos dalies, kurią reikia vystyti, ir neigiamos dalies, kurią reikia transformuoti. Tas, kas išmoko valdyti savo bruožus gali tuomet pažadinti septintąjį bruožą, visiškai pozityvų, kuris yra Meilė.