Trijų dėsnis
Viskas, kas kyla iš pirmapradės Vienovės (Absoliuto) iš karto dalinasi į tris jėgas – veiksmo jėgą, pasipriešinimo jėgą ir pusiausvyros jėgą, arba kitaip tariant teigimo jėgą, opoziciją ir sutaikimą. Šie trys principai – statika, dinamika ir neutralizavimas – yra trys pagrindinės būtinos sąlygos visai kūrinijai ir viskas, kas egzistuoja – nuo didžiausio iki mažiausio, be menkiausios išimties – yra bendro šių trijų jėgų veikimo rezultatas. Bet koks kūrinys, bet koks pasireiškimas gali egzistuoti dėl šių trijų jėgų buvimo.