Man mokymas yra antrasis gyvenimas, antras is gimimas. Pirmasis priklauso praeičiai, o naujasis dabarčiai. Ši mokykla man leido suprasti, kad vienas žmogus negali nieko, kaip mokė  G.I.Gurdžijevas. Per šį Mokymą, Mokyklą ir jos mokinius, šiame antrame gyvenime, viskas yra įmanoma. Aš jame randu jėgą, gidą, draugus ir praktinius įrankius.
Tokiu būdu aš žengiu link savo tikslo: suteikti savo esybei galimybę vystytis, ne dėl savęs, bet kad padė čiau žmonijai. Mano kūnas, mano netikra asmenybė ir mano gyvenimas egzistuoja tik tam, kad mano siela galėtų vystytis.

EV – mokytojas - 45 metų