Ši išminties mokykla yra pati brangiausia vieta mano gyvenime. Iš jos semiuosi vidinės stiprybės, kuri spinduliuoja išorėn. Ši stiprybė man suteikia priemonių gyventi aukščiausiame savo lygmenyje ir būti “užkrečiama” kitiems žmonėms. Mokausi peržengti savo ribas ir sąlygotumus, kad gyvenčiau harmonijoje su ta savo dalimi, kuri ieško gėrio ir grožio. Išbaigtas meno kūrinys – tai tikra mano gyvenimo užduotis!

ES – socialinė darbuotoja - dailininkė – 46 metų