Welkom  Cursus voor deze week  Video voor deze week   Website overzicht   Contact
Regelmatig gestelde vragen
Is het mogelijk om Selim Aïssel te ontmoeten? Selim Aïssel ontmoet de leerlingen die deelnemen aan de door de School georganizeerde cursussen gedurende de conferenties en vooral tijdens de maaltijden. Hij is aanwezig tijdens de verschillende activiteiten die plaats hebben in het kader van de cursussen.

Hoe kunnen we een werkelijk Onderricht onderscheiden van een imitatie?

In Selim Aïssel's eigen woorden (**):

 • Laat je niet in met diegenen die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vereissen aan zichzelf of aan hun vertegenwoordigers of assistenten.
 • Laat je niet in met diegenen die vereissen dat je het contact met je familie of andere sociale relaties verbreekt.
 • Laat je niet in met diegenen die je verbieden om de mensen te zien die je wilt.
 • Laat je niet in met diegenen die je grote bedragen geld vragen.
 • Laat je niet in met diegenen die hun luxe en rijkdommen ten toon stellen.
 • Laat je niet in met diegenen die neerbuigend spreken over andere wegen.
 • Laat je niet in met diegenen die alleen hun eigen onderricht als waardevol beschouwen.
 • Laat je niet in met diegenen die je leren om je familie, je beroeps - en sociale leven te verwaarlozen in het belang van hun organisatie.
 • Laat je niet in met diegenen die tot regel maken om slaap en dieet te beperken en die je allerlei soorten technieken leren die je lichamelijk zwakker maken.
 • Laat je niet in met diegenen die beoordelen en veroordelen.
 • Laat je niet in met diegenen die vereisen dat je gelooft in plaats van begrijpt en verifieert.
 • Laat je niet in met diegenen die van je vereisen dat je biecht.
 • Laat je niet in met diegenen die je laten geloven dat je schuldig bent.
 • Laat je niet in met diegenen die geen gevoel voor humor hebben.
 • Laat je niet in met diegenen die dreigementen of angst gebruiken.
 • Laat je niet in met diegenen die alleen maar praten over spiritualiteit zonder het werkelijk te beoefenen.
 • Laat je niet in met diegenen die je het paradijs na de dood beloven (vooral als je hen betaalt).
 • Laat je niet in met diegenen die je de hel beloven als je je niet bekeert.
 • Laat je niet in met diegenen die principes en mensen in goed en kwaad verdelen.
 • Laat je niet in met diegenen die stereotiepe houdingen aannemen, manieren van praten, zitten, kleding en bewegingen.
 • Laat je niet in met diegenen die denken dat ze een profeet of een messias zijn.
 • Laat je niet in met diegenen die vaak van meester en onderricht veranderen.
 • Laat je niet in met diegenen die afgunstig zijn op elkaar.
 • Laat je niet in met diegenen die met elkaar of met andere organisaties concurreren.
 • Laat je niet in met diegenen die alleen binnen hun organisatie praktizeren en niet erbuiten.
 • Laat je niet in met diegenen die beweren alles te begrijpen en niets meer te leren te hebben.

Wie kan zich aanmelden voor dit onderricht ?

Ieder verantwoordelijk mens die een zekere mate van evenwicht heeft bereikt in zijn leven. Het is echter beter om je er niet in te interesseren als je een dromer bent of een warhoofd, als je geen enkele discipline hebt of als je liever met je illusies leeft. Als je een groot gedeelte van je tijd aan nutteloze dingen besteedt of als je uitdrukking geeft aan overdreven of gewelddadige houdingen.
Iedereen die verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en het leven in het algemeen. Je hebt gezond verstand. Je gedachten en houdingen zijn in overeenstemming met je daden, wat je effectief maakt. Je bent geïnteresseerd in nuttige dingen en juiste waarden. Je begrijpt dat inspanning noodzakelijk is om een doel te bereiken, dat je moet betalen voor wat je wilt kopen en dat je iets op moet offeren om iets anders te kunnen hebben (**).


Hoe kan ik lid worden van de School voor Psycho-Antropologie? De manier om te registreren zoals het op deze website wordt aangeboden, is eenvoudig maar vereist wel inspanning. Zie het hoofdstuk "Contact met het Onderricht."

Wat gebeurt er als ik niet langer lid wil zijn? Je kondigt je intentie aan, en...je vertrekt .

Wanneer is dit onderricht het juiste voor mij? Als ik mijzelf herken in wat hierboven is beschreven en ik de minimale noodzakelijke kwalificaties heb om dit onderricht te kunnen volgen. Ik moet echter voor mijzelf verifiëren wat is gezegd.

Waarom wordt dit onderricht op juist dit ogenblik geopenbaard? Dit onderricht is verspreid in boekvorm sinds tien jaar. Het doel van deze webpagina is het versterken en bijdragen van wat tot nu toe is gebruikt. De mensheid van vandaag, heeft een grote behoefte aan mannen en vrouwen die niet alleen toeschouwers zijn maar actief deelnemen in hun eigen bestemming.

Wat met mijn eigen godsdienst? Dit onderricht accepteert mensen van elke godsdienst en traditie zolang ze oprecht zijn in hun zoeken.

En kinderen?

Het onderricht is alleen gericht op verantwoordelijke volwassenen. Kinderen worden niet in de school toegelaten.


Heb ik een hoop geld nodig?

De aanmeldingscondities zijn redelijk voor mensen die de verantwoordelijkheid in hun leven op zich nemen. Speciale condities kunnen worden toegepast voor mensen met tijdelijke moeilijkheden.


Heeft dit onderricht een relatie met soortgelijke onderrichten?

Dit onderricht erkent en respecteert andere onderrichten (o.a. Zen, Boeddhisme, Soefisme, Gnosticisme).


Zal ik genoeg tijd hebben om mijzelf toe te wijden aan dit werk?

Twaalf condities moeten ten uitvoer worden gebracht om het werk te kunnen beginnen met een serieus vooruitzicht op vooruitgang (**):

 1. Ken uw huidige mogelijkheden en accepteer ze, met het bewustzijn dat door evolueren, het mogelijk is om uw beperkingen te overschrijden.

 2. Zie en begrijp daarna uw eigen moeilijkheden, met het bewustzijn dat het werk u de middelen geeft om ze op te lossen.

 3. Wens oprecht uw huidige situatie te veranderen. Iemand die tevreden is met hoe hij is heeft natuurlijk geen interesse in verandering.

 4. Voldoende kennis hebben en gecultiveerd zijn of het snel eigen maken.

 5. In staat zijn het onderricht correct te kunnen begrijpen om het zodoende correct te kunnen toepassen.

 6. Een min of meer evenwichtig en regelmatig leven leiden.

 7. Vergelijk uzelf niet met anderen in het werk omdat ieder mens een uniek individu is.

 8. Onderwerp uw egoïstische wensen aan de dienstbaarheid van anderen en de school, binnen het beperkte verband van de school.

 9. Wees actief in de drie werk lijnen: voor uzelf, voor anderen en voor de school.

 10. U heeft voldoende tijd tot uw beschikking voor studie zonder dat dit ten koste gaat van uw familie en beroep.

 11. Woon in een omgeving waarin studie mogelijk is.

 12. Beschik over voldoende vrijheid..

(**) Zie het boek:"When the Iron Birds Fly, the Dharma Shall Come to the West" ge publiseerd in het Frans door Oxus Editions.
 
 
School voor Psycho-Antropologie © 2006 - 2 September , 2006

School voor Psycho-Antropologie