Psycho-antropologie of PA
Een van de openbaringen van de Vierde Weg, gecreeerd door Selim Aïssel. Psycho-antropologie is een systeem, een teoretische en praktische philosofie en een manier van leven in verband met de Vierde Weg, waarin kennis en technieken ter beschikking worden gesteld aan diegenen die het wensen. Het is in de eerste plaats een wetenschap van de mens en de evolutie van zijn bewustzijn.