Lagere centra (of de 3 centra)
  • Het intellectuele centrum: plaats voor ons denken. Hier worden onze gedachten, voorstellingen, concepten,het redeneren, logica en ideeën gevormd.
  • Het emotionele centrum, plaats voor onze emoties, gevoelens en wensen
  • Het fysieke centrum, bestaande uit
    • Een instinctief centrum (innerlijke bewegingen): het automatische, aangeboren funktioneren van zowel onze ademhaling, bloeds omloop, vertering en stofwisseling als onze zintuigen en reflexen.
    • Een bewegings centrum (uiterlijke bewegingen): elke beweging die geleerd moet worden (lopen, spreken, schrijven, kouwen enz).
    • Een sex centrum dat sexuele energie produceert voor de reproduktie, het behouden en de evolutie van het menselijke ras; het stelt ons ook in staat om geboorte te geven tot wat het hoogste in de mens is.