Hogere centra
  • Het hogere emotionele centrum ontwikkelt zich vanuit het magnetisch centrum (verbonden met de essentie van de mens) en brengt de lagere centra in harmonie. Dit centrum kent geen negatieviteit.
  • Thet hogere intellectuele centrum ontwikkelt zich uit het het hogere emotionele centrum.
Deze centra bestaan alleen in de mens in een latente, potentiele staat en zij kunnen alleen echt geboren worden als men besluit ze te ontwikkelen.. Zij zijn in contact met de meest spirituele dimensie in de mens, zijn Hoger Ik.