School
Een organisatie met als doel het helpen in de evolutie van haar leerlingen door het teoretisch en praktisch overdragen van het onderricht. Dit onderricht wordt beschouwd haar oorsprong te hebben in een hoger bewustzijn en kan de mens in staat stellen naar dit hogere bewustzijn toe te groeien. De School is een plaats waar hogere principes worden onderwezen en in praktijk gebracht om daarna te worden toegepast in het gewone leven. Een dergelijke School kan niet bestaan zonder de aanwezigheid van een ontwaakte Meester die in de meeste gevallen de stichter en organisator is van de School. Hij refereert altijd naar zijn eigen Meester.