Negatieve emoties

Angst, jaloezie, afgunst, competitie, depressie... Negatieve emoties zijn illusies die voortkomen uit de onwetendheid, het geconditioneerd zijn en het gebrek aan aanpassingsvermogen. In de meeste gevallen is de mens niet in staat om de situaties te accepteren waarmee hij is geconfronteerd.
Negatieve emoties creëren een onnodig lijden, dat opgeofferd moet worden op de weg van spirituele evolutie. Op de eerste plaats moeten wij ze herkennen en daarna kunnen we leren om het uitdrukking geven van deze negatieve emoties te stoppen, zelfs als ze doorgaan met binnenin ons te bestaan.