Essentie

Het diepste wezen, de innerlijke struktuur die aanwezig is in ieder mens op het moment van zijn geboorte, dat snel wordt bedekt met de Persoonlijkheid.

Ons eerste principe is dat de essentie is wat de mens werkelijk is, wat het diepste en hoogste in hem is: het is geboren uit het Absolute en heeft de kenmerken van volmaaktheid. Om de essentie te kunnen onthullen moeten wij ons bevrijden van zowel onze geconditioneerdheid in elke vorm, als van onze negatieve of conflictuele emoties (haat, angst enz).