Bewustzijns niveaus (vier)
  • Onbewustheid, de toestand die in bepaalde delen van de slaap bestaat en de coma.
  • Waak bewustzijn, waarin men of bewust is van wat binnen in gebeurt of van wat buiten hem gebeurt, maar niet beide tegelijkertijd.
  • Zelf bewustzijn, waarin je bijvoorbeeld bewust bent van je houding terwijl je deze zin leest.
  • Objectief bewustzijn, tegelijkertijd bewustzijn van het Zelf en van de overgevoelige percepties van fijnere energieen en krachten.