"Ikken" (kleine)
De persoonlijkheid bestaat uit talrijke fragmenten die kleine “ikken” worden genoemd en allemaal samen vormen ze het beeld dat we van onszelf hebben. Deze kleine “ikken” handelen automatisch en spreken elkaar vaak tegen, en wisselen elkaar af om de leiding over de persoonlijkheid over te nemen. Bijvoorbeeld, de jaloerse “ik”, de klagende “ik”,de onderdanige “ik”, de dominerende “ik”, enz. Zonder dat we ons dit realiseren, beschouwen we onszelf constant als een van die kleine “ikken”, wat ons de indruk geeft een eenheid te zijn, terwijl we in feite volledig gefragmenteerd zijn.