Zelf-observatie
Dit is het eerste soort werk dat vereist wordt van iedereen met ambities op een spirituele weg omdat men alleen kan veranderen wat men in zichzelf heeft geobserveerd. Een deel in onszelf leert om zich te distancieren van wat een ander deel in onszelf (fragmenten van onze persoonlijkheid, kleine “ikken”) doet, voelt, denkt of zegt. Met andere woorden, we nemen onszelf niet langer voor onze fysieke, emotionele of intellectuele houdingen.