De Wet der Octaven
Net als het muziek "octaaf", bestaat het octaaf uit 7 tonen of graden en twee half tonen of intervallen. De Wet der Octaven is toepasbaar op alle processen, die uiteindelijk worden onderbroken of afwijken van hun oorspronkelijk doel, als ze hun natuurlijke richting aanhouden zonder een schok van buiten te krijgen. Welke actie dan ook, kan alleen worden gerealiseerd door op een juiste manier voort te gaan van een toon naar de volgende. Zo niet, blijven we geblokkeerd, het octaaf wijkt af of blijft onvoltooid en we zullen genoodzaakt zijn om het in de toekomst op de een of andere manier te voltooien.