Kracht van de Oorsprong
Alles wat bestaat is het resultaat van de Kracht van de Oorsprong.
De Oorsprong is dit onbekende, onbekenbare van waaruit alles was, is, alles dat zich manifesteert.
Alles dat zich manifesteert komt uit van en gaat terug in de Oorsprong, maar zonder er ooit van gescheiden te zijn geweest.
Vanwege onze illusie van ons beperkte bewustzijns niveau, voelen we ons gescheiden van andere mensen en de Oorsprong.