Zelf- herinnering
I In de Vierde Weg, is zelf-herinnering een essentiele techniek voor het verkrijgen van zelf kennis. Het kan ook verdeelde aandacht worden genoemd. Terwijl we aandachtig zijn aan wat onze zintuigen ons mededelen, zijn we tegelijkertijd bewust van de buiten wereld en het effekt ervan dat in ons geproduceerd wordt (onze fysieke gewaarwordingen, gedachten en emoties). Dit open stellen aan wat is, bevrijdt ons van identificatie. We nemen ons niet langer voor wat we ervaren maar worden in plaats daarvan de getuige, de onpartijdige observeerder. Op deze manier herinneren we ons Zelf en we ontwaken onze Essentie.