Buffers
Buffers stellen de mens in staat om te denken dat hij een eenheid is, terwijl hij in werkelijkheid bestaat uit een grote hoeveelheid “ikken”, de rebelse “ik”, de boze “ik”, de “ik” die zich wil ontwikkelen, de gelukkige “ik”, enz. Buffers voorkomen dat we onze tegenstrijdigheden zien of ze stellen ons in staat ze als iets normaals te beschouwen. Een voorbeeld: iemand denkt dat hij een heel rustig mens is maar bij de geringste irritatie wordt hij boos. Maar de rechtvaardigingen die hij voor zijn boosheid vindt, geven hem de illusie consequent te zijn.