De Wet van Drie
Alles dat oorspronkelijk ontstaat vanuit de oer-fundamentele Eenheid (het Absolute), is onmiddelijk verdeeld in drie krachten, een kracht van actie, een kracht van weerstand en een kracht van evenwicht. Met andere woorden, een actieve en positieve kracht, een passieve en negatieve kracht en een neutraliserende kracht. Deze drie principes, statisch, dynamisch en neutraliserend zijn de drie fundamentele condities voor iedere schepping en voor alles dat bestaat, van het grootste tot het kleinste, zonder enige uitzondering. en is het resultaat van de gecombineerde actie van deze drie krachten. Elke creatie, elke manifestatie kan alleen bestaan door de aanwezigheid van deze drie krachten.