Welkom  Cursus voor deze week  Video voor deze week   Website overzicht   Contact

Nieuwe Onbeschaamde Spirituele Gedachten...

Citaten uit een interview met Selim Aïssel...

Selim Aïssel, wat bedoelt u met het woord "kennis"?
Ideeen zijn noodzakelijk maar er komt een moment waarop boekenkennis niet langer voldoende is.
Waarheid?

Wat onze redding is, is niet het geloven maar het twijfelen wat ons er toe aanzet om te zoeken. Men kan iemand niet de waarheid onderwijzen maar men kan hem helpen om haar te vinden.

Vrijheid?
Vrijheid is niet het resultaat van chaos van onverschilligheid en verleiding, maar het resultaat van discipline en nederigheid.
Wat ziet u als de oorzaak voor al het geweld in de wereld?

Menselijke relaties die gebaseerd zijn op geweld en het wederzijdse onrecht dat we elkaar aandoen, veroorzaken in de wereld precies hetzelfde: terreur het onderwerpen van bevolkingen. Uw identificatie met uw ras, religie en land is hier ook de oorzaak van.

Wat met betrekking tot religies?

De pseudo-spirituele stromingen in het algemeen. Achter de honingzoete woorden, zijn ze in werkelijkheid de hoofdoorzaak van oorlogen en haat in deze wereld... De godsdiensten, zowel als de meeste spirituele stromingen, hebben het contact met de werkelijkheid verloren.En zonder dit contact met de werkelijkheid zijn we niets en heeft ons leven geen betekenis. Het is noodzakelijk om in contact te zijn met iemand of iets dat werkelijk is.

Het esoterische?
Zij die weten, zwijgen: zij die erover spreken, weten niets.
Onsterfelijkheid?

Uw tijd is gemeten en u kiest ervoor om het te verspillen in nutteloze en mondaine bezigheden, met negativiteit en leugens. U bent in staat om uw leven op deze manier te behandelen omdat u denkt dat u nu onsterfelijk bent.

Reïncarnatie?
Het is een duidelijke waarheid maar de manier waarop het gewoonlijk wordt gepresenteerd is een hoop nonsens voor de talrijke onwetende mensen.
Wat bedoelt u met het begrip "opvoeding"?

Van je kinderen houden. Houdt u van uw kinderen door hen de principes op te leggen van corrupte politieke figuren, van economen hebzuchtig met geld en macht, van onderwijskrachten die de instrumenten zijn van de conditionerende systemen, en van de godsdiensten die schuldgevoelens cultiveren ?

Het geheim van succes?

Het geheim van succes is niet het hebben van talenten maar van doorzettingsvermogen. De wereld is vol van mensen met talent die nergens in slagen. Mensen wijden zich altijd aan waar ze het meeste van houden. Als u meer houdt van wat essentieel is dan van iets anders, dan gaat u zich niet aan iets anders wijden.

Waarom onderwijst u?

Ik kwam in contact met iets dat ongelooflijk mooi is en met oneindige liefde. Het is onmogelijk dit niet te willen communiceren naar anderen. Dit is mededogen of liefde.

Kunt u met ons spreken over deze liefde?

Ik kan niets zeggen over ware liefde. Door in de nabijheid te leven van iemand die deze liefde bezit, kunt u het misschien beginnen waar te nemen. Ik kan niet over deze liefde spreken maar diegenen die dicht bij mij zijn kunnen het misschien voelen.

Waarom is het nodig om in contact te zijn met een levende, ontwaakte meester?

Zonder dit contact is het onmogelijk voor u om u te bevrijden van uw fysieke houdingen, emotionele reacties en gedachtenpatronen. Een ontwaakt mens is in staat om te zien wie u bent en heeft tegelijkertijd een kennis van uw beperkingen en is vol mededogen voor de menselijke conditie. Het enige ware onderricht is rechtstreeks van instructeur naar leerling. Stelt u zich geen moment voor dat spirituele evolutie mogelijk is voor iemand die geen contact heeft met een levend, ontwaakt mens.

Is het noodzakelijk hem te gehoorzamen?
Gehoorzaamheid is voor mensen die niets begrijpen. De enige autoriteit die ik kan erkennen is competentie.
Hoe is het mogelijk te evolueren?

Evolutie is alleen mogelijk wanneer een deel in uzelf ontevreden is met het leven. Het is alleen mogelijk als u ernaar streeft om dienstbaar te zijn aan iets dat hoger is dan uw gedachten, hoger dan uw emoties en hoger dan uw lichaam. Uw lichaam is niet alleen maar uw lichaam; het kan verbonden zijn met iets hogers, en, als dat niet het geval is, is het automatisch dienstbaar aan iets lagers.

Wat is een spirituele weg?

Alle wegen kunnen naar bevrijding leiden...mits u ze verlaat. Een spirituele weg bestaat in de eerste plaats uit een psychologische voorbereiding, wat een bepaald soort voorbereidend werk inhoudt met betrekking tot het harmoniseren van gedachten, emoties en lichaam. Begrijpen is het begin van de Weg; wanneer het is geassoci ë erd met concrete, praktische toepassing, kan het tot vrijheid leiden, een eerste vereiste voor liefde.

De rol van het denken?
Gedachten zijn geesten. Je geeft niet iedereen toegang tot je bed, op dezelfde manier, geef niet iedere gedachte toegang tot je hoofd.
Wat kunt u zeggen over "het Ontwaken"?

Het spiritueel ontwaken kan niet het gevolg zijn van psychologische of persoonlijke ontwikkeling, het ligt op een ander niveau. En het vereist een direct contact met een Onderricht en een levende, ontwaakte meester. Mensen die te haastig zijn, rennen zo hard dat "het Ontwaken" ze niet kan inhalen.

Wat denkt u van Stephen Stuart's uitdrukking, "Selim Aïssel is Aurobindo zonder het exotische van het Hindoe ï sme , of Steiner zonder de Theosofische bagage, en Krishnamurti die de methodes van een ware ontwakings weg ontbraken, en welke Gurdjieff bezat"?

Deze uitdrukkingen zijn alleen zijn verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd heeft hij een perfecte kennis van mijn Onderricht. Voor mijzelf, ik kan een ieder die hij hier noemt, beschouwen als een van mijn Meesters.

 
 
School voor Psycho-Antropologie © 2006 - 2 September , 2006

School voor Psycho-Antropologie