Welkom  Cursus voor deze week  Video voor deze week   Website overzicht   Contact
Onbeschaamde Spirituele Gedachten...

Ik richt deze bladzijden tot de Zoekers van de Waarheid…

Merk: Deze regels kunnen op verschillende niveaus gelezen worden:

 • op het oppervlakkige niveau ;
 • op het tweede niveau, voor intelligente mensen met een gevoel voor humor ;
 • op het derde niveau, voor de zoekers naar waarheid.

Deze paar principes zullen u als het ware een voorproefje geven van het onderricht. Beschouw ze als een eerste presentatie maar verwacht niet dat u ze volkomen zult begrijpen, zelfs als ze in u een gevoel van waarheid oproepen .


 1. Het is alleen mogelijk om u te ontwikkelen met behulp van bepaalde kennis en het gebruiken van bepaalde technieken.
 2. Evolutie is alleen mogelijk voor een beperkt aantal mannen en vrouwen, omdat sommigen de intelligentie ontbreekt, anderen de wil, en beiden zijn noodzakelijk. En bovendien heeft de meerderheid van de mensen geen interesse in deze evolutie.
 3. De natuur heeft de mens op een zeker niveau gelaten, het niveau van een hoger dier met drie vermogens (ook wel hersenen of centra genoemd) die automatisch en mechanisch functioneren, namelijk de fysieke, emotionele en intellectuele centra. Er is niets hogers in deze vermogens en er is niets dat van de mens blijft doorbestaan na zijn dood, tenzij hij gedurende zijn leven iets doet om een ander vermogen in zichzelf te ontwikkelen, ook wel benoemd als "hogere centra". Religies noemen dit de "ziel" of de "geest".
 4. Het verschil tussen andere filosofische, religieuze of spirituele organisaties en onszelf : het Werk.
 5. Geloof niets en verwerp niets, maar onderzoek en verifieer alles totdat u het heeft begrepen.
 6. U bent niet datgene wat u over uzelf denkt. U bent wat u denkt.
 7. Opposities zijn niet een bron van conflicten, maar het middel om extra krachten te mobiliseren voor het creëren van nieuwe situaties.
 8. U zoekt een intelligent en begrijpelijk systeem? Hier is het...onder voorwaarde dat u de wens heeft haar voorstellen bewust te proberen en genoeg zelf-discipline. De Vierde Weg is een compleet en levend systeem dat zich niet alleen richt op het lichaam maar ook op het hart en het verstand. De psycho-antropologie past dit systeem aan aan de hedendaagse levenscondities.
 9. Innerlijke vrede is geen gerieflijkheid! Wat wilt u? Vrede of gerieflijkheid?. Vrede is het resultaat van krachtsinspanningen, gerieflijkheid staat meer in verband met luiheid.
 10. U heeft persoonlijke of psychologische problemen met iemand? Denk erover: u heeft een probleem met uzelf.
 11. Noch uw intellectuele nieuwsgierigheid, noch uw emotionele enthousiasme zijn voldoende om vooruitgang te maken in het Werk. Besef de noodzaak van een onderricht met een levende meester of instructeur, en in een School.
... Citaten uit het boek, "When the Iron Birds Fly..." - Selim Aïssel
 
 
School voor Psycho-Antropologie © 2006 - 2 September , 2006

School voor Psycho-Antropologie