Висши центрове
  • Висшият емоционален център, който се развива въз основа на магнитния център (свързан със същността на човешкото същество), който хармонизира човешките центрове. Този център не позволява негативност.
  • Висшият интелектуален център, който се развива от висшия емоционален център.

Тези центрове съществуват само в скрито състояние в човешкото същество и реално могат да се зародят само ако човешкото същество  реши да ги развие. Те са в контакт с най-духовната природа на човешкото същество, неговият Висш Аз.