Същност
Дълбокото същество, вътрешната структура, която индивидът носи в себе си при раждането и която бързо е препокрита от Личността. Ние тръгваме от принципа, че Същността е това, което човешкото същество в действителност е, това, което е най-дълбоко или най-възвишено в него; тя е родена от Абсолюта и притежава характеристиките на съвършенството. За да я открием е необходимо да се освободим от обуславянията под всичките им форми, както и от негативните и конфликтни емоции (омраза, страх...).