Личност
В широкия смисъл, тя е съставена от всичко, което човешкото същество е развило по време на своя живот, чрез своето възпитание, своите преживявания и способностите, които е развило. В тесния смисъл, тя само посочва положителната част (качествата, талантите), докато фалшивата личност посочва това, което е негативно: всички погрешни идеи, които човешкото същество има за съществата и нещата, всички негативни емоции и черти на характера (страх, горделивост...), които живеят в него. Всеки мисли, че еволюира въз основа на своята личност. Нищо подобно. За да се еволюира става въпрос да се подхрани в нас един елемент, съществуващ от преди Същността, като по съзнателен начин се интегрират елементите на личността и като се освободим от характеристиките на фалшивата личност, за да дадем най-накрая живот на Висшия Аз.