Влияния от тип A - B - C
  • Влиянията от тип А са директно свързани със земния живот: храна, семейни, социални, професионални дейности, развлечения... Те могат да бъдат от интелектуално, емоционални и физическо естество.
  • Влиянията от тип В са цивилизаторски влияния: научни, артистични, философски, религиозни, духовни.
  • Влиянията от тип С са духовни влияния, предадени от един жив инструктор.

Единствено едно влияние от тип С, т.е едно влияние от живата истина, може наистина да структурира и да подхрани Същността . Влиянията от тип А и В подхранват и структурират личността. Влиянията от тип С директно подхранват и структурират същността. Тя може също така да включи влияния от тип В, които са структурирали личността.