Будно мечтаене
Той е една особена форма на вътрешно бърборене, насочено към четири или пет основни теми, състоящи се или от вашите желания и нереални аспирации, или в по-малка степен от вашите страхове. Той заменя вашата способност за реализация и прави от вас едно пасивно същество, тъй като сте мечтател. Все пак една малка част будно мечтаене е винаги необходима, докато не се достигне едно високо ниво на реализация.