Основна черта на характера
Тя е гръбначният стълб на целия наш живот, оста около която механично се организират всичките наши качества и всички наши недостатъци. Тя се открива само след една истинска Работа върху нас самите и преди да може да бъде премахната е необходимо Същността да се развива. Тогава цялата енергия, която храни тази черта може да се постави в служба на Същността.