Psichoantropologija arba PA
Vienas iš Ketvirtojo kelio pasireiškimų, sukurtų Selimo Aiselio. Psichoantropologija - tai sistema, teorinė ir praktinė filosofija ir gyvenimo būdas, kuris, Ketvirtojo kelio kontekste, suteikia žinias ir technikas tiems, kas jų trokšta. Svarbiausia - tai mokslas apie žmogų ir jo sąmonės evoliuciją.