Aukštesnieji centrai
  • Aukštesnieji emociniai centrai vystosi iš magnetinio centro (susieto su žmogaus esybe), kuris tokiu būdu harmonizuoja žemesniuosius centrus. Šis centras nepažįsta negatyvumo.
  • Aukštesnysis intelektualinis centras vystosi iš aukštesniojo emocinio centro.
Šie centrai egzistuoja žmoguje tik paslėptoje, potencialioje būsenoje ir gali gimti tik tuomet, kai jis nusprendžia juos vystyti. Jie susiję su dvasingiausia žmogaus prigimtimi, jo Aukštesniuoju Aš.