Esybė
Gili prigimtis, vidinė būtybė, esanti kiekviename žmoguje jam gimstant, kuri greitai pasidengia Asmenybe. Mūsų pirmasis principas - žmogaus esybė yra tai, kas jis yra iš tikrųjų, kas yra giliausia ar aukščiausa jame; ji gimsta iš Absoliuto ir jai būdingas tobulumas. Tam, kad atskleistume esybę, mes turime išsilaisvinti nuo visų mūsų sąlygotumų ir nuo mūsų negatyvių ar konfliktiškų emocijų (neapykanta, baimė ir pan.)