Asmenybė
Platesniąja reikšme, asmenybė susideda iš visko, ką žmogus išvystė savo gyvenimo metu, išsilavinimo, patirčių ir išugdytų sugebėjimų dėka. Siauriausia reikšme tai nurodo tik pozityviąją jo dalį (geros savybės, talentai), tuo tarpu kai netikroji asmenybė susideda iš to, kas negatyvu; tai yra visi netikri supratimai apie žmones, daiktus, visos negatyvios emocijos ir bruožai (baimė, savimeilė ir t.t.), gyvenantys mumyse. Žmonės tiki galintys vystytis iš savo asmenybės, tačiau jie visiškai klysta. Norėdami evoliucionuoti, turime maitinti mumyse jau esančią dalį - mūsų Esybę, sąmoningai integruoti visus asmenybės aspektus ir išsilaisvinti iš netikros asmenybės savybių tam, kad duotume pradžią Aukštesniajam aš.