A, B ir C tipo įtakos
  • A tipo įtakos yra tiesiogiai susiję su žemišku gyvenimu: su maistu, šeima, socialine ir profesine veikla, pramogomis ir pan. Jos gali būti intelektualinės, emocinės ar fizinės prigimties.
  • B tipo įtakos yra auklėjančios - jos yra mokslinės, meninės, filosofinės, religinės ar dvasinės prigimties.
  • C tipo įtakos - tai dvasinės įtakos, perduodamos gyvo vadovo.

Tik C tipo įtaka, kitaip tariant, gyvos tiesos įtaka, gali išties maitinti ir formuoti mūsų Esybę.
A ir B tipo įtakos maitina ir formuoja mūsų asmenybę, C tipo įtaka tiesiogiai maitina ir formuoja mūsų esybę; šios C tipo įtakos taip pat gali apjungti ir B įtakas, kurios formuoja mūsų asmenybę.