Karakter trek (hoofd)

De ruggegraad van ons hele leven, de as waaromheen al onze krachten en zwakheden mechanisch zijn georganiseerd. Het kan alleen ontdekt worden na zeer veel werk aan onszelf. Voordat we het kunnen uitschakelen, moeten we eerst onze essentie ontwikkelen. Daarna kan alle energie die gebruikt werd om deze karakter trek te voeden, gebruikt worden ten dienste van de Essentie.