Welkom  Cursus voor deze week  Video voor deze week   Website overzicht   Contact
Het Wezen van het Onderricht

Onze leer is geen religie. Het vereist geen enkele vorm van geloof en het beveelt aan dat we te werk gaan langs de volgende vier etappes:

  • Het intellectueel begrijpen van de principes.
  • Na het toepassen van deze principes, persoonlijk over ze nadenken.
  • Na het begrijpen van het principe, erover nadenken en het toepassen, zijn we in staat haar waarheid te bemerken. Na dit moment beginnen we een emotionele verbinding te krijgen met de Weg.
  • Onze kennis van de Weg geeft ons de energie om te handelen in ons leven.

Het onderricht van Selim Aïssel is gebaseerd op de Vierde Weg. Deze Leer is in ontwikkeling, aangepast aan huidige condities en Selim Aïssel heeft deze verrijking de Vijfde Weg genoemd. (*uit respekt voor de Vierde Weg en alle Wegen die later zullen komen*)

De Vijfde Weg...

Om het contact weer te herstellen in onszelf met de Oorspronkelijke Kracht, is de Weg tweevoudig:

  • Ten eerste, de weg van krachtsinspanning en wil, van studie en dienstbaarheid
  • Ten tweede, niet de weg van afstand nemen van krachtsinspanning en wil maar het afstand nemen van de egoïstische wil, zodat we in resonantie proberen te komen met een grotere kracht; dit is de Vijfde Weg.

Deze twee wegen vullen elkaar aan, de eerste is een voorbereiding voor de tweede.

Als iemand succesvol is in het harmonizeren, in immobiliteit en stilte, van zijn physieke lichaam, zijn gevoelscentrum en zijn denkcentrum, is het mogelijk dat de Oorspronkelijke Kracht in hem kan binnenstromen. Als iemand zich in een verticale houding plaatst, de houding die wezenlijk menselijk is, en zijn gewoonlijke gedachten, emoties, wensen en bewegingen opgeeft, zich overgeeft aan de beweging van zijn ziel of de beweging van de oorsprong, kan het werkelijke proces van het ontwaken van zijn ziel en zijn essentie beginnen.
We leven nu in een tijd waarin ieder mens in staat is om de kracht van zijn eigen ziel of de kracht van de oorsprong direct te kunnen ervaren, zonder enige hulp van buiten, zonder enig ritueel. Deze kracht is toegankelijk geworden voor iedereen die het wenst. Het enige wat hij moet doen is het contact te willen en klaar te zijn om zichzelf toe te vertouwen aan zijn eigen ziel, aan deze kracht die groter is dan zichzelf, de levenskracht, evolutie en het ontwaken van de ziel.

 
 

Oh Zoon van de Aarde ,
Ik wil je leren om mijn onderricht te begrijpen.
Het is het oog

dat de eeuwigheid je heeft gegeven
Om te zien wat juist is en wat niet
Om te zien wat verborgen is

en om te lezen wat de lippen van de stilte fluisteren


Vers "Begrijp mijn Onderricht "
- Selim Aïssel -
 
 
School voor Psycho-Antropologie © 2006 - 2 September , 2006

School voor Psycho-Antropologie