Себеприпомняне
В 4-я Път себеприпомнянето е една съществена практика за да се достигне до себепознанието; също така бихме могли да го наречем разделяне на вниманието. Като сме внимателни за това, което ни предават всички наши сетива, ние едновременно сме съзнателни за външния свят и за ефекта, който той произвежда в нас (нашите физически усещания, нашите мисли и емоции...). Tова отваряне към това, което е, ни освобождава от отъждествяването и от разделянето, повече не се взимаме за това, което преживяваме и ставаме свидетел нa това, безпристрастен наблюдател. Така ние припомняме нашето Себе, ние пробуждаме нашата Същност.