Mokyklos tikslas

Psichoantropologija
Kas yra PA?
Kas yra mokiniai?
Mokymo esmė
Norint sužinoti daugiau
Nuorodos

Pasidalinimai

Taisyklės ir principai

Gyvenimas Mokykloje

Kontaktai
Registracija į Mokyklą
Mūsų kontaktai

D.U.K.
Jūsų klausimai

Metodai

Aš esu mokinys…

Žodynėlis

Kitos nuorodos

Į pagrindinį Savaitės kursas Savaitės video Vietos žemėlapis Mūsų kontaktai
DUK
Ar galima susitikti su Selimu Aiseliu? Selimas Aiselis susitinka su mokiniais, kurie dalyvauja Mokyklos organizuojamuose kursuose, konferencijų metu, o ypač valgymo metu. Jis būna įvairios veiklos kursuose metu.

Kaip galima atskirti tikrą Mokymą nuo imitacijų? Paties Selimo Aiselio žodžiais (**):
 • bėkite nuo tų, kurie reikalauja besąlygiško paklusnumo sau, savo atstovams ar padejėjams.
 • bėkite nuo tų, kurie reikalauja jūsų atsiskirti nuo šeimos ar socialinių santykių.
 • bėkite nuo tų, kurie draudžia jums matytis su žmonėmis, su kuriais norite matytis.
 • bėkite nuo organizacijų, reikalaujančių didelių pinigų sumų.
 • bėkite nuo organizacijų, demonstruojančių savo turtus ir prabangą.
 • bėkite nuo tų, kurie smerkia kitus kelius.
 • bėkite nuo tų, kurie pripažįsta savo mokymą kaip vienintelį ir tikrą.
 • bėkite nuo tų, kurie jus moko apleisti jūsų šeimyninį, profesinį ar socialinį gyvenimą, kad gautų naudos savo organizacijai.
 • bėkite nuo tų, kurie įteisina miego ir maisto apribojimą bei moko įvairių technikų, kad taptumėte silpnesni fiziškai.
 • bėkite nuo tų, kurie teisia ir smerkia.
 • bėkite nuo tų, kurie reikalauja iš jūsų tikėjimo vietoj supratimo ir patikrinimo.
 • bėkite nuo tų, kurie reikalauja išpažinimų.
 • bėkite nuo tų, kurie verčia jus jaustis kaltais.
 • bėkite nuo tų, kuriems trūksta humoro jausmo.
 • bėkite nuo tų, kurie naudoja grasinimus ar baimę.
 • bėkite nuo tų, kurie kalba apie dvasingumą, bet jo nepraktikuoja.
 • bėkite nuo tų, kurie žada Dangų po mirties (ypač jei jiems mokate!).
 • bėkite nuo tų, kurie žada Pragarą, jei jūs neatsiversite.
 • bėkite nuo tų, kurie skirsto principus ir žmones į gerus ir blogus.
 • bėkite nuo turinčių stereotipizuotas nuostatas, kalbėjimo, sedėjimo, rengimosi ir judėjimo būdus.
 • bėkite nuo tų, kurie laiko save pranašais ar mesijais.
 • bėkite nuo tų, kurie dažnai keičia mokymus ir mokytojus.
 • bėkite nuo tų, kurie pavydi vieni kitiems.
 • bėkite nuo tų, kurie varžosi vieni su kitais ar su kitomis organizacijomis.
 • bėkite nuo tų, kurie praktikuoja tik organizacijos viduje, o ne jos išorėje.
 • bėkite nuo tų, kurie teigia suprantą viską ir neturį daugiau ko mokytis

Kas gali įsitraukti į šį Mokymą? Bet kuris atsakingas žmogus, kuris įgijo tam tikrą pusiausvyros laipsnį savo įprastame gyvenime. Iš kitos pusės, geriau susilaikyti, jei esate svajotojas ar lunatikas, jei neturite jokios disciplinos, jei labiau linkstate gyventi su savo iliuzijomis, jei skiriate didžiąją dalį savo laiko nereikšmingiems dalykams ar jei reiškiate perdėtas ar agresyvias nuostatas.
„Bet kuris, kas yra atsakingas savo gyvenime ir gyvenime apskritai; juo galima pasitikėti; jis turi sveiką nuovoką ir tiek jo mąstymas, tiek nuostatos atitinka jo veiksmus, kas jam leidžia būti efektyviu; jis turi pakankamai įžvalgumo, kad susidomėtų naudingais dalykais ir turėtų teisingas vertybes; jis supranta būtinybę dėti pastangas, norėdamas pasiekti tikslą, būtinybę sumokėti už tai, ką jis nori nusipirkti, ir retsykiais paaukoti vieną dalyką, kad turėtų kitą.“ (**).

Kaip aš galiu įstoti į Psichoantropologijos Mokyklą? Šiame puslapyje pristatytas registracijos būdas yra paprastas, bet visgi reikalauja pastangų. Pasižiūrėkite puslapyje „Kontakuoti su Mokymu".

Kas atsitiks, jei norėsiu išeiti? Jūs paskelbiate savo ketinimą ir... jūs išeinate.

Ar šis Mokymas man tinka? Jei atpažįstu save tame, kas aprašyta aukščiau ir turiu minimalias savybes, reikalingas šio Kelio sekimui. Nepaisant to, turiu patikrinti tai, ką pats apie save pasakiau.

Kodėl šis Mokymas atskleidžiamas šiuo konkrečiu metu? Šis Mokymas buvo skleidžiamas knygos forma daugiau nei dešimt metų. Šio tinklalapio tikslas yra pastiprinti ir prisidėti prie priemonių, kurios buvo naudotos iki šiol. Žmonijai mūsų laikais labai reikia vyrų ir moterų, kurie būtų ne tik paprasti stebėtojai, bet savo pačių likimo aktoriai.

O mano religija? Šis Mokymas priima visų religijų ir tradicijų žmones, tol kol jie nuoširdūs savo ieškojime.

O vaikai? Mokymas skirtas išimtinai tik atsakingiems suaugusiems. Vaikai nėra priimami.

Ar tam reikia daug pinigų? Registracijos sąlygos yra prieinamos žmonėms, kurie prisiima atsakomybę už savo gyvenimą. Specialios sąlygos taikomos žmonėms su laikinais sunkumais.

Ar šis Mokymas susijęs su kitais panašiais Mokymais? Šis Mokymas pripažįsta ir gerbia kitus mokymus (pvz., Zen budizmą, sufizmą, gnosticizmą).

Ar turėsiu laiko atsidėti šiam Darbui? Norint pradėti Darbą, turintį rimtų perspektyvų tobulėjimui, reikia įvykdyti dvylika sąlygų (**):
 1. Žinoti savo dabartines galimybes ir priimti jas suvokiant, kad evoliucionuojant įmanoma peržengti savo ribas.
 2. Matyti ir tuomet suprasti savo sunkumus, suvokiant, kad Darbas suteikia priemones juos įveikti.
 3. Turėti tikrą troškimą pakeisti savo dabartinę būseną. Išties, tas kas patenkintas savimi tokiu, koks jis yra, neturi noro pasikeisti.
 4. Turėti pakankamą žinių, etikos ir kultūros lygį arba greitai jį įgyti.
 5. Sugebėti teisingai suprasti mokymą, tam kad teisingai jį pritaikytume.
 6. Gyventi daugiau ar mažiau subalansuotą ir tvarkingą gyvenimą.
 7. Nesilyginti su kitais žmonėmis Darbe, kadangi kiekvienas žmogus yra unikalus individas.
 8. Mokyklos Darbo kontekste savo egoistinius norus paaukoti tarnavimui kitiems žmonėms ir Mokyklai.
 9. Aktyviai dirbti trimis Darbo linijomis: su savimi, kartu su kitais žmonėmis ir Mokyklai.
 10. Turėti pakankamai laiko studijuoti, be nuostolio savo šeimai ar profesiniam gyvenimui.
 11. Gyventi aplinkoje, kur įmanoma mokytis.
 12. Turėti pakankamai laisvės.
(**) Plačiau knygoje „Kuomet pradės skraidyti geležiniai paukščiai, Dharma ateis į Vakarus“, šiuo metu išleista prancūzų kalba Oxus Editions.
 
 
Psichoantropologijos Mokykla © 2010

Psichoantropologijos Mokykla