Mokyklos tikslas

Psichoantropologija
Kas yra PA?
Kas yra mokiniai?
Mokymo esmė
Norint sužinoti daugiau
Nuorodos

Pasidalinimai

Taisyklės ir principai

Gyvenimas Mokykloje

Kontaktai
Registracija į Mokyklą
Mūsų kontaktai

D.U.K.
Jūsų klausimai

Metodai

Aš esu mokinys…

Žodynėlis

Kitos nuorodos

Į pagrindinį Savaitės kursas Savaitės video Vietos žemėlapis Mūsų kontaktai
Metodai
„Aš prašau jus ne tikėti, bet daryti.
Įgytas žinojimas netampa gyvu žinojimu tol, kol jo neapmąstote patys."
(Selimas Aiselis)
Šie žodžiai kviečia mus suprasti, apmąstyti ir išbandyti, ką šis Mokymas mums siūlo.
Būtina praktikuoti Mokymą, kad suprastume ir patikrintume jį patys, kad galėtumėme transformuotis.

Esminiai Darbo Kelyje komponentai...
Kiekvieną momentą ir bet kokiomis aplinkybėmis:
 1. stebiu save ir praktikuoju savęs prisiminimą stengdamasi(s) geriau save pažinti.
 2. Aš kovoju prieš vidinį samprotavimą.
 3. nesitapatinu su daliniais sunkumais, su kuriais galiu susidurti, kad progresuočiau link savo vidinio identiteto.
 4. Aš neišreiškiu savo neigiamų emocijų kad bereikalingai nešvaistyčiau energijos ir neterščiau kitų žmonių.
 5. Aš stabdau savo vidinį plepėjimą , nes dažniausiai jis veda tik į energijos praradimą.
 6. Aš skiriu savo dėmesį tam, kas yra čia ir dabar, nes gyvenimas yra č ia ir dabar.
 7. Aš nustoju svajoti, aš sąmoningai suvokiu savo kūną: tą, ką aš matau, ką aš girdžiu, kaip aš judu ir kaip įeinu į sąlytį su akimirkos realybe.
 8. Aš priimu su ramybe ir dvasine pusiausvyra tai, kas malonu ir tai, kas nemalonu.
 9. nesmerkiu, do not teisinu, ir nemanipuliuoju, nei sav ęs nei kitų žmonių.
 10. prisiimu atsakomyb ę už tai, ką galvoju, ką jaučiu ir ką darau.
 11. Aš esu atsakinga(s) ir neleidžiu sau būti valdomu(ai): „tu privalai“ ar „tu turėtum“, kuriuos kiti žmonės norėtų man primesti, tuo pačiu laikausi visuomenės ir šalies, kurioje gyvenu, įstatymų.
 12. Aš randu kantrybės priimti tai, kas negali būti pakeista,drąsos pakeisti tai, kas gali būti pakeista ir įžvalgumo suprasti skirtumą tarp abiejų.
Suprasdama(s) savo tikrąją būtų ir są moningai priimdama(s) gyvenimą tokį, koks jos yra gaš galiu peržengti savo iliuzijas apie save ir nustoti meluoti kitiems. Ir tik paaukojus šias iliuzijas įmanoma save realizuoti.
 
 
Psichoantropologijos Mokykla © 2010

Psichoantropologijos Mokykla