Eneagrama
Ennea išvertus iš graikų kalbos reiškia „devyni“, o gramma reiškia „figūra“. Tai labai senos kilmės simbolis, vaizduojantis visatą ir įvairius jos pasireiškimus. Apskritimas simbolizuoja Absoliutą, trikampis - trijų dėsnį, o trečioji figūra - septynių dėsnį, tai yra oktavos dėsnį. Eneagrama taip pat yra simbolis, vaizduojantis tam tikrą gyvenimo ir pasaulio viziją, sudarantis dalį dvasinio mokymo, kuris amžiams bėgant įgijo skirtingas formas, visuomet prisitaikydamas prie esamo laikmečio. Šis mokymas vadinamas Ketvirtuoju keliu.
Paprastame gyvenime ir nesusijusi su gyvu Meistru, eneagrama visame pasaulyje studijuojama kaip psichologinis požiūris į žmogų, siūlantis ribotą pagalbą asmens evoliucijos procese.