Mokyklos tikslas

Psichoantropologija
Kas yra PA?
Kas yra mokiniai?
Mokymo esmė
Norint sužinoti daugiau
Nuorodos

Pasidalinimai

Taisyklės ir principai

Gyvenimas Mokykloje

Kontaktai
Registracija į Mokyklą
Mūsų kontaktai

D.U.K.
Jūsų klausimai

Metodai

Aš esu mokinys…

Žodynėlis

Kitos nuorodos

Į pagrindinį Savaitės kursas Savaitės video Vietos žemėlapis Mūsų kontaktai
Naujos įžūlios dvasinės mintys...
Ištraukos iš interviu su Selimu Aiseliu...

Selimai Aiseli, ką jūs norite pasakyti žodžiu „žinojimas“?
Idėjos yra reikalingos, bet ateina metas, kuomet knyginio žinojimo daugiau nebeužtenka.
Tiesa?
Mus išgelbėja ne tikėjimas, bet ieškoti verčianti abejonė. Negali žmogaus išmokyti tiesos, gali tik padėti jam ją surasti.
Laisvė?
Laisvė yra ne apsileidimo ir silpnų ketinimų chaosas, bet disciplinos ir nuolankumo rezultatas.
Kokia, jūsų nuomone, yra pasaulinio smurto priežastis?
Žmonių santykiai, kurie remiasi smurtu ir vieni kitiems daromomis žaizdomis, sukelia tokius pačius reiškinius pasaulyje - tai terorizmas ir žmonių pavergimas. Jūsų tapatinimasis su rase, religija ir šalimi taip pat veda į tai.
O kalbant apie religijas?
Didesne dalimi tai pseudo-dvasingumas. Už saldžių žodžių slypi pagrindinės karų ir neapykantos žemėje priežastys... Religijos prarado sąlytį su tuo, kas tikra; taip pat ir dauguma dvasingumo formų. O be šio sąlyčio su realybe mes esame niekas, gyvenimas neturi prasmės. Būtina turėti sąlytį su kažkuom kas yra realu.
Ezoterika?
Tie, kas žino tyli; tie, kas kalba, apie tai nežino nieko.
Nemirtingumas?
Jūsų laikas suskaičiuotas ir jūs renkatės jį švaistyti neigiamoms emocijos ir melui, vaikantis nereikšmingų idealų... Taip elgiatės su savo gyvenimu, nes tikite, kad šiuo metu esate nemirtingi.
Reinkarnacija?
Tai akivaizdi tiesa, bet tai, kaip ji dažnai pristatoma, yra visiška nesąmonė, skirta masei neišmanančių žmonių.
Ką jums reiškia žodis „išsilavinimas“?
Mylėti savus vaikus. Ar mylite savo vaikus, primesdami jiems korumpuotų politikų, pinigų ir valdžios trokštančių ekonomistų principus, mokytojų, esančių sąlygojančių sistemų instrumentais, bei kaltės jausmą parduodančių religingųjų principus?
Raktas į pasisekimą?
Raktas į pasisekimą - ne talentas, bet atkaklumas. Pasaulis pilnas talentingų žmonių, kurie nėra sėkmingi. Žmonės dažnai atsiduoda tam, ką labiausiai myli. Jei mylite esminius dalykus labiau už viską, jūs neatsidėsite niekam kitam..
Kodėl jūs mokote?
Aš įėjau į sąlytį su kažkuo neįtikėtinai gražiu ir su beribe meile. Neįmanoma nenorėti pasidalinti tuo su kitais. Tai - meilė arba atjauta.
Ar galite papasakoti apie šią meilę?
Aš nieko negaliu pasakyti apie autentišką meilę. Gyvendamas sąlytyje su kažkuo, kas yra užvaldytas šios meilės, jūs galite pamažu ją suvokti. Aš negaliu kalbėti apie šią meilę, bet tie, kurie yra šalia manęs, gali ją pajausti.
Kodėl svarbus sąlytis su gyvu prabudusiu meistru?
Be šio sąlyčio jums būtų neįmanoma išsilaisvinti iš jūsų fizinių laikysenų, emocinių reakcijų ir mąstymo schemų. Prabudęs žmogus gali matyti, kas jūs esate, tuo pačiu jis žino jūsų ribotumus ir yra pilnas atjautos žmogaus padėčiai. Vienintelis tikras mokymas - tai tiesioginis instruktoriaus mokymas mokiniui. Nė akimirkai nemanykite, kad dvasinė evoliucija galima kažkam, kas nėra sąlytyje su gyvu prabudusiu asmeniu.
Ar būtina jam paklūsti?
Paklūsimas skirtas žmonėms, kurie nieko nesupranta. Vienintelis mano pripažįstamas autoritetas yra kompetencija.
Kaip įmanoma vystytis?
Evoliucija galima tik tuomet, kai viena jūsų dalis nepatenkinta gyvenimu. Įmanoma tik tuomet, kai siekiate tarnauti kažkam, kas aukščiau už jūsų mintis, emocijas, kūną. Jūsų kūnas nėra vien jūsų kūnas; jis gali sueiti į sąlytį, su kažkuo aukščiau, kitu atveju jis automatiškai tarnauja kažkam, kas yra žemiau.
Kas yra dvasinis kelias?
Visi keliai gali vesti į išsilaisvinimą...su sąlyga, kad juos mesite. Tikras dvasinis kelias pirmiausia susideda iš psichologinio pasiruošimo, į kurį įeina tam tikras išankstinis proto, emocijų ir kūno harmonizavimo darbas. Supratimas yra Kelio pradžia; susietas su konkrečiu praktiniu pritaikymu jis veda į laisvę - išankstinę meilės sąlygą.
Minčių rolė?
Mintys yra dvasios. Jūs neįsileidžiate bet kurio kūno į savo lovą, tad neįsileiskite bet kokios minties į savo galvą.
Ką jus galite pasakyti apie „Prabudimą"?
Dvasinis prabudimas negali būti psichologinės evoliucijos ar asmeninio tobulėjimo rezultatas. Tai visai kitas lygmuo, kuriam reikia tiesioginio sąlyčio su Mokymu ir gyvu prabudusiu Meistru. Pernelyg skubantys žmonės bėga taip greitai, kad Prabudimas negali jų pasivyti.
Ką manote apie Stefeno Stiuarto apibūdinimą: „Selimas Aiselis yra Aurobindo be indiškosios egzotikos arba Šteineris be teosofinio bagažo ir Krišnamurtis, turintis tikro prabudimo kelio metodų, kurių jam trūko ir kurių turėjo Gurdžijevas“?
Šie pareiškimai yra tik jo atsakomybė. Tuo pačiu jis puikiai žino mano Mokymą, o aš pats kiekvieną jo išvardintą individą galiu pripažinti kaip kelis iš savo Meistrų.
 
 
Psichoantropologijos Mokykla © 2010

Psichoantropologijos Mokykla