Mokyklos tikslas

Psichoantropologija
Kas yra PA?
Kas yra mokiniai?
Mokymo esmė
Norint sužinoti daugiau
Nuorodos

Pasidalinimai

Taisyklės ir principai

Gyvenimas Mokykloje

Kontaktai
Registracija į Mokyklą
Mūsų kontaktai

D.U.K.
Jūsų klausimai

Metodai

Aš esu mokinys…

Žodynėlis

Kitos nuorodos

Į pagrindinį Savaitės kursas Savaitės video Vietos žemėlapis Mūsų kontaktai
Įžūlios dvasinės mintys...

Aš skiriu šiuos puslapius Tiesos Ieškotojams…

Pastaba: Šios eilutės gali būti interpretuojamos keliais lygmenimis:

 • paviršutinišku lygmeniu;
 • antru lygmeniu - protingiems asmenims, turintiems humoro jausmą;
 • ir trečiu lygmeniu - tiesos ieškotojams.
Šie keli principai gali leisti jums pajusti Mokymo skonį. Laikykite juos pradiniu pristatymu, bet nesitikėkite pilnai jų suprasti, net jei jie pažadins jumyse tiesos pajautimą.

 1. Evoliucija galima tik  tam tikro žinojimo ir tam tikrų technikų pritaikymo dėka.

 2. Evoliucija galima tik mažam skaičiui vyrų ir moterų, nes vieniems trūksta intelekto, kitiems - valios; abi šios charakteristikos būtinos. Beto, didžioji dauguma žmonių visiškai nesidomi šia evoliucija.

 3. Gamta paliko žmogų tam tikrame išsivystymo lygmenyje - tai lygmuo aukštesnio gyvūno, apdovanoto trimis sugebėjimais (taip pat vadinamais smegenimis ar centrais), kurie veikia automatiškai ir mechaniškai. Tai yra fizinis, emocinis ir intelektualinis centrai. Nėra nieko aukščiau už šiuos tris centrus ir nėra nieko žmoguje, kas tęstusi po mirties, nebent gyvenimo metu jis kažką „daro“, kad išvystytų kitų sugebėjimų, vadinamų „aukštesniaisiais centrais“; religijos tai vadina „siela“ ar „dvasia“.

 4. Skirtumas tarp kitų filosofinių, religinių ar dvasinių organizacijų ir mūsų: Darbas.

 5. Niekuo netikėkite ir nieko neatmeskite, bet išstudijuokite ir patikrinkite viską, kol suprasite.

 6. Jūs - ne tai, kas galvojate esą. Jūs esate tai, ką galvojate.

 7. Priešybės nėra konflikto šaltinis, bet priemonė mobilizuoti papildomas jėgas norint sukurti naujas situacijas.

 8. Jūs ieškote protingos ir suprantamos sitemos? Jūs ją radote…tuo atveju, jei turite troškimą sąmoningai išbandyti jos pasiūlymus ir savidrausmę. Ketvirtasis kelias yra išbaigta ir gyva sistema, skirta ne tik kūnui, bet taip pat širdžiai ir protui.

 9. Vidinė ramybė nėra komfortas! Ko norite? Ramybės ar komforto? Ramybė yra pastangų rezultatas, komfortas yra surištas su tingėjimu.

 10. Jūs turite asmeninių ir psichologinių problemų su kažkuom? Pagalvokite apie tai: jūs turite problemą patys su savimi.

 11. Nei jūsų intelektualinis smalsumas, nei emocinis entuziazmas nėra pakankami, kad jūs progresuotumėte Darbe. Suvokite svarbą mokymosi Mokykloje su gyvu instruktoriumi ar Meistru.
...Ištraukos iš knygos, "Kuomet skraidys geležiniai paukščiai..." - Selimas Aiselis
 
 
Psichoantropologijos Mokykla © 2010

Psichoantropologijos Mokykla