Welkom  Cursus voor deze week  Video voor deze week   Website overzicht   Contact
Het doel van de School
Wat is het doel van de School?

Een Spiritueel Onderricht
in de 21e eeuw

De vraag over Kennis en Waarheid is voor sommige mensen een essentiele prioriteit. In elke generatie zijn deze mensen zeldzaam, ze leven tussen andere mensen in de stroom van het dagelijkse leven.

De School voor Psycho-antropologie is een School voor Wijsheid waar een instructeur, Selim Aïssel, een Onderricht geeft.

Het doel van dit Onderricht is de weg te wijzen naar een ontdekking van onszelf en naar een bevrijding van zowel ons geconditioneerd gedrag als van de schadelijke invloeden van sommige ervaringen in ons leven.

Waarom hebben we deze web pagina gecreeerd?

Het beseffen van wat het hoogste is in onszelf ten dienste van anderen, begint noodzakelijkerwijs met de incarnatie van de eerste principes in elke School voor Wijsheid, beschreven op de ingangspoort van de Mysterie School in Delphi:

  1. "Ken uzelf en u zult god en het heelal kennen" ;
  2. "Niets in exces".
Onderricht, gegeven door een spirituele meester, is zeldzaam. De klassieke manieren van het verspreiden van de kennis (mondelijke traditie, boeken) zijn niet langer voldoende om een dergelijk onderricht bekend te maken aan een groot aantal mensen. Het doel van deze web pagina is het mogelijk maken voor een groter aantal mensen om het bestaan van een dergelijk onderricht te kennen, en om de mogelijkheid te bieden voor een contact tussen u (zoeker naar waarheid of niet) en onze School.
 
Wat kan hier gevonden worden?
Op deze web pagina kunnen enkele van de meest fundamentele principes van het Onderricht gevonden worden, maar vooral stelt het u in staat contact op te nemen met dit Onderricht indien u geïnteresseerd bent om het verder te bestuderen.
 
 
School voor Psycho-Antropologie © 2006 - 2 September , 2006

School voor Psycho-Antropologie