Enneagram

Ennea is Grieks voor “negen” en gramma betekent “figuur”. Dit symbool van zeer oude herkomst, vertegenwoordigt de wereld in zijn verschillende manifestaties. De cirkel vertegenwoordigt het Absolute, de driehoek de Wet van Drie, en het derde figuur, de wet van zeven, de Wet van het Octaaf . Het enneagram is ook het symbool dat een bepaalde visie van het leven en de wereld voorstelt, als deel van een spiritueel onderricht dat verschillende vormen heeft gehad door de eeuwen heen, altijd zichzelf aanpassend aan het huidige tijdperk. Dit onderricht wordt de Vierde Weg genoemd.

In het gewone leven en zonder contact met een levende Meester, wordt het ennegram over de hele wereld onderwezen als een psychologische benadering van de mens en kan iemand een beperkte hulp bieden in zijn evolutie proces.