Цел на Школата
Какво е ШПА?
Кои са учениците?
Естество на Учението
За да узнаете повече
Референции
Споделяния
Закони и принципи
Живот в Школата
Записване в Школата
Връзка с нас
Често задавани въпроси
Задайте вашите въпроси
Практики
Аз съм ученик
Глосар (кратък речник)
Други сайтове
  Начало  Карта на сайта  Контакти  Видео  
Кои са учениците?

От далечни времена са съществували мъже и жени, които са изпитвали носталгия за истинското, хубавото, справедливото, висшето.

Те чувстват че в тях, в другите, около тях, съществува едно по-възвишено, по-красиво измерение, закоето жадуват.

Те търсят това измерение по конкретен начин.

Те знаят, че съществуват и други места или други мъже и жени със същите стремежи.

Тези мъже и жени се опитват да разберат дълбокия смисъл на своя живот и на своята съдба.

Техният път може да ги отведе да срещнат едно училище, в което са преподавани необходимите практики, за да се достигне, един ден, може би, до тази истина. В тези Школи се преподават предадените познания, произлезли от центровете по мистерии: от Египетските мистерии, до тайните манастири на Дервишите, минавайки през Гностиците, Катарите или Дзен храмовете, по веригата на посветените и на учителите.

В тези места, един жив Учител преподава едно живо познание адаптирано към времето и учениците.

Този Учител по Мъдрост преподава на своите ученици необходимата Работа за да се освободят от всичко, което ги притиска, всичко, което в тях е най-низше, всичко, което е илюзия за тях самите, за да им позволи благодарение на изучаването и на свършената Работа да достигнат до състоянието на хармония, на мир и на свобода, за което тези хора жадуват.

От това вътрешно състояние те ще могат след това да помогнат на другите да стигнат до тези познания и практики.

Днес в Елзас, в подножието на Вогезите, една от тези Школи съществува.

Школата се намира в парк от зеленина, заобиколен от гора, в спокойствието и красотата на природата.

Туристическите пътеводители наричат този регион, Пътят на виното. Но за едно съвсем друго вино сме поканени тук: виното на Познанието.

Това Познание се раздава от един Учител по Мъдрост, Селим Айсел, при когото се събират в края на седмицата мъже и жени от всякакви хоризонти, от всички слоеве на обществото.

Селим Айселим преподава основите на едно хилядолетно знание и умение, при все това, адаптирани към обстоятелствата на нашата епоха.

Учителят по Мъдрост не е този, на когото се подчиняваме, а този, при когото отиваме да научим нещо, което той самият е пуснал в действие след като го е изучил със своите собствени учители. Тук, както и във всички истински традиции, Учителят е едновременно приятел и водач по Пътя.

Селим Айсел предава с хумор и любов повече от 20 години своето знание и умение по директен начин

 
 
 
 
 
 
Школа по Психо-Антропология © 2014

Школа по Психо-Антропология