Цел на Школата
Какво е ШПА?
Кои са учениците?
Естество на Учението
За да узнаете повече
Референции
Споделяния
Закони и принципи
Живот в Школата
Записване в Школата
Връзка с нас
Често задавани въпроси
Задайте вашите въпроси
Практики
Аз съм ученик
Глосар (кратък речник)
Други сайтове
  Начало  Карта на сайта  Контакти  Видео  
Глосар (кратък речник)
Тази лексика съдържа множество термини използвани в Психо-Антропологията и в 4-я Път. Всички термини не фигурират в този сайт.

Будно мечтаене Неотъждествяване
Буфери Низши центрове или 3-те центъра
Висш аз или Себе Оправдаване
Висши центрове Основна черта на характера
Влияния от тип A - B - C Отъждествяване
Впечатления Пет основни принципа
Външно зачитане Присъствие
Вътрешно бърборене Психо-Антропология или П.А.
Вътрешно зачитане Път
Eнеаграма Работа
Закон на Октавата Работа по 3-те линии
Закон на Триадата Себенаблюдение
Изисквания Себеприпомняне
Личност Сила на Източника
Лъжа Станси
Малки аз-ове Състояния на съзнание (4-те)
Медитативни движения Същност
Медитация Школа
Негативни емоции 4-ят Път
Негативни черти на характера 5-те Пътя
 
 
Школа по Психо-Антропология © 2014

Школа по Психо-Антропология