Цел на Школата
Какво е ШПА?
Кои са учениците?
Естество на Учението
За да узнаете повече
Референции
Споделяния
Закони и принципи
Живот в Школата
Записване в Школата
Връзка с нас
Често задавани въпроси
Задайте вашите въпроси
Практики
Аз съм ученик
Глосар (кратък речник)
Други сайтове
  Начало  Карта на сайта  Контакти  Видео  
Естеството на Учението
Нашето Учение не е някаква религия. То не изисква никаква форма на вяра и предлага да се следват 4 етапа :
  • Да се разберат интелектуално принципите.
  • Да се направи едно размишление въз основа на изучаването и прилагането на тези принципи.
  • След като се разбере принципът, след като е размишлявано върху него и след като сме го приложили, ставаме способни да доловим истината му. Започваме емоционално да се свързваме с Пътя, да го обичаме.
  • Познанието на Пътя дава енергия за да действаме...
Учението на Селим Айсел е основано на 4-я Път. Това Учение е в процес на развитие, адаптирано е към времето и хората (така наречените възможности) и Селим Айсел е нарекъл това обогатяване 5-я Път ("от уважение към 4-я Път и всички тези, които ще се появят след това") .

5-ят Път...

За да се открие отново връзката със силата на Източника, пътят е двоен :
  • От една страна е пътят на усилието и на волята, на размишлението и служенето ;
  • От друга страна, пътят не на изоставянето на волята и на усилието, а на изоставянето на егоистичната воля и търсене на отзвук с една по-голяма Сила, и това е 5-ят Път.
Тези два пътя са допълващи се, като първият е подготовка за втория.
Когато едно човешко същество успее да хармонизира, в състояние на неподвижност и тишина, своето физическо тяло, своя емоционален център и своя интелектуален център, е възможно силата на Източника да дойде в него. Всъщност, когато човешкото същество се постави в своята наистина човешка изправена стойката и изостави обичайните си мисли, емоции, желания и движения, то се оставя на движението на своята душа или на движението на Източника, тогава може да започне истинският процес на пробуждане на неговата душа и на неговата Същност.
Днес, ние сме в една епоха, в която всяко човешко същество е способно директно да изживее силата на своята собствена душа или силата на Източника, без никаква външна помощ и без никакъв ритуал. Тази сила е станала достъпна за всяко човешко същество, което пожелае това. Единственото нещо, което трябва да се направи е да се поиска този контакт, да бъдем готови да се поверим на собствената си душа, на тази сила, която е по-голяма от нас, и която е силата на живота, на еволюцията и на пробуждането на душата.
 
 

 

О Сине на Земята
Искам да те науча
Да разбираш моето Учение
То е окото
Което Вечността ти е дала
За да видиш това, което е правилно
И това, което не е
За да видиш това, което е скрито
И да четеш това, което нашепват
Устните на тишината.

Станс " Да разбираш моето Учение "
- Селим Айсел -

 
 
Школа по Психо-Антропология © 2014

Школа по Психо-Антропология