Цел на Школата
Какво е ШПА?
Кои са учениците?
Естество на Учението
За да узнаете повече
Референции
Споделяния
Закони и принципи
Живот в Школата
Записване в Школата
Връзка с нас
Често задавани въпроси
Задайте вашите въпроси
Практики
Аз съм ученик
Глосар (кратък речник)
Други сайтове
  Начало  Карта на сайта  Контакти  Видео  
Често задавани въпроси
Можем ли да се срещнем със Селим Айсел?? Селим Айсел се среща с учениците, които участват в семинарите в Школата по време на беседи, които акцентират деня, в частност по време на храненето. Той присъства на множество дейности, които са организирани.

Как да знаем да разграничим едно истинско Учение от имитациите?

Нека чуем Селим Айсел (**):

 • Избягвайте тези, които изискват абсолютно подчиняване на тях или на тези, които са им подчинени.
 • Избягвайте тези, които искат от вас да прекъснете вашите фамилни или социални връзки.
 • Избягвайте тези, които ви забраняват да се срещате с тези, които искате.
 • Избягвайте организациите, които изискват от вас значителни суми пари.
 • Избягвайте организациите, които излагат на показ своя лукс.
 • Избягвайте тези, които петнят другите пътища.
 • Избягвайте тези, които признават като добро само тяхното учение.
 • Избягвайте тези, които ви преподават да пренебрегвате вашия семеен, професионален или социален живот в полза на тяхната организация.
 • Избягвайте тези, които от ограничаването със сън и храна правят правило и които ви преподават всякакъв вид практики, които ви правят по-слаби физически.
 • Избягвайте тези, които съдят и осъждат.
 • Избягвайте тези, които искат да вярвате, а не да разбирате и да проверявате.
 • Избягвайте тези, които искат от вас да се изповядвате.
 • Избягвайте всички тези, които използват чувството на вина.
 • Избягвайте всички тези, които са лишени от хумор.
 • Избягвайте всички тези, които използват заплахата или страха.
 • Избягвайте всички тези, които само говорят за духовност без действително да я практикуват.
 • Избягвайте тези, които ви обещават рая след смъртта (особено ако вие им плащате).
 • Избягвайте тези, които ви обещават ада ако (вие) не си смените вярата.
 • Избягвайте тези, които разделят принципите и хората на добри или лоши.
 • Избягвайте тези, които предприемат стереотипни поведения, начини на говорене, на сядане, на обличане или на движение.
 • Избягвайте тези, които се взимат за пророци или месии.
 • Избягвайте тези, които често сменят учението и инструкторите.
 • Избягвайте тези, които си завиждат едни на други.
 • Избягвайте тези, които се състезават едни с други или с други организации.
 • Избягвайте тези, които практикуватсамо в рамките на тяхната организация, но не и извън нея.
 • Избягвайте тези, които казват, че всичко са разбрали и нямат повече нищо за научаване.

Кой може да се запише в/към това Учение? Всеки отговорен човек, който е могъл да намери едно равновесие в обикновения живот. При все това по-добре е да се въздържаме ако сме част от мечтателите, лунатиците, ако нямаме дисциплина, ако обичаме да живеем с илюзии, ако отделяме много време на безполезни неща, ако проявяваме преувеличени или насилствени поведения. Всеки човек, който е отговорен за своя живот и като цяло в живота; той е достоен за доверие; той има здрав разум и неговото размишление, както и неговите поведения, са адаптирани към практиката, което му позволява да бъде ефикасен; той притежава достатъчно разграничаване за да се интересува от нужните неща и да има точните ценности; той разбира необходимостта да прави усилия за да достигне до една цел, да плати за да получи това, което иска да купи и понякога да пожертва нещо за да получи нещо друго. (**).

Как да влезем в Школа по Психо-Антропология? Посоченият в този сайт метод е простичък, но при все това изисква едно усилие. Отнесете се към страницата "Записване в Школата".

Какво се случва ако пожелая да напусна? Достатъчно е да уведомим за своето намерение и да си тръгнем.

Това Учение устройва ли ме? Ако съм се разпознал в това, което бе казано по-горе, имам минималните качества да следвам това Учение.
При все това ще трябва да проверя това, което е казано чрез самия мен.

Защо това Учение се разкрива сега? Това Учение е разпространено чрез книги повече от десет години. Този интернет сайт просто засилва използваните до днес методи. Сегашното човечество има нужда най-голям брой мъже и жени да бъдат действащи лица на тяхната съдба, а не да бъдат само зрители.

А моята религия? Това Учение приема хора от всякакви религии или традиции, ако те са искрени в тяхното търсене.

А децата? Учението се отправя единствено към възрастни, отговорни хора, децата нямат достъп до Школата.

Има ли нужда от много пари? Условията за записване са разумни за тези, които се справят със своя живот. Специфични условия се прилагат за тези, които изпитват моментни затруднения.

Това учение свързано ли е с други учения от същия тип? Това Учение признава и уважава другите учения (Будизъм, Дзен, Суфизъм, Гностически школи).

Ще имам ли време да се посветя на това?

Данадесет условия трябва да бъдат изпълнениза да започнете Работата с еднасериозна перспектива да я доведете до край (**) :

 1. Да познаваме своите настоящи възможностии да ги приемем като имаме предвид, че еволюирайки избутваменазад своите ограничения.
 2. Да виждаме, след това да разбираме своите собствени затруднения като знаем, че Работата дава средстватада ги разрешим.
 3. Да имаме едно истинско желание да променим своето настоящо състояние. Всъщност този, който се намира добре какъвто е, няма желание да се промени.
 4. Да имаме достатъчна култура или да я придобием бързо.
 5. Да бъдем способни да разберем Учението по правилен начин, за да можем правилно да го прилагаме.
 6. Да водим един почти уреден живот.
 7. Да не се сравняваме с другите в рамките на Работата, като имаме предвид, че всеки е единствен по рода си.
 8. В ограничената рамка на Работата в Школата да поставим своите егоистични желания в услуга на другите и на Школата.
 9. Да бъдем активни по трите линии на Работата: върху нас самите, с другите, за Школата.
 10. Да разполагаме с достатъчно време за изучаване, без това да вреди на семейния или професионален живот.
 11. Да бъдем в среда, която позволява изучването.
 12. Да разполагаме с достатъчна свобода.

(**) Вижте книгата Когато железните птици полетят, дхармата ще отиде на Запад на издателство Oxus.

 
 
Школа по Психо-Антропология © 2014

Школа по Психо-Антропология