Цел на Школата
Какво е ШПА?
Кои са учениците?
Естество на Учението
За да узнаете повече
Референции
Споделяния
Закони и принципи
Живот в Школата
Записване в Школата
Връзка с нас
Често задавани въпроси
Задайте вашите въпроси
Практики
Аз съм ученик
Глосар (кратък речник)
Други сайтове
  Начало  Карта на сайта  Контакти  Видео  
Животът в Школата
Как преминава един ден в Школата?
 
Вярна на предаваното Учение, програмата на дните на семинар предлага съвкупност от дейности, търсещи хармонията на 3-те центъра.
 

Conferences

Беседите по време на закуската, обадя или вечерята отмерват в ритъм деня. Чрез съвкупност от въпроси и отговори, Учението се обяснява по жив начин.

Предлагат се дейности като движения и танци с цел да се развие също така и физическото тяло : психо-телесни и енергийни практики (Гурджиевски танци, Жестова Еуфония от Самадева, Чи гун, Нади Йога...).

Movements and danses

Meditation

Приктикуване на различни видове медитация : моменти на спокойствие и на завръщане към себе си са превилигировани в рамките на деня.

Physical work

Също така на всеки се предлага да участва в дейностите по приготвяне на храната с цел да се работи с другите и за другите. 

Вечерите са посветени на беседи и артистични представления и на техники като фамилни констелации или констелации за предците...

Evening conferences and artistic presentations
 
 
Школа по Психо-Антропология © 2014

Школа по Психо-Антропология