Цел на Школата
Какво е ШПА?
Кои са учениците?
Естество на Учението
За да узнаете повече
Референции
Споделяния
Закони и принципи
Живот в Школата
Записване в Школата
Връзка с нас
Често задавани въпроси
Задайте вашите въпроси
Практики
Аз съм ученик
Глосар (кратък речник)
Други сайтове
  Начало  Карта на сайта  Контакти  Видео  
Практиките
"Аз не искам от вас да вярвате, а да правите...
Едно придобито познание става живо само ако сме го премислили през себе си" (Селим Айсел)
Това изречение ни кани да разберем, да премислим отново и да опитаме това, което Учението ни предлага. Следователно е необходимо да се практикува за да се разбере, да се провери чрез нас самите и да се трансформираме.

Същественото на Работата по Пътя...
Във всеки миг, при всякакво обстоятелство:
 1. Аз се наблюдавам и практикувам себеприпомнянето, за да се опозная винаги по-добре.
 2. Боря се срещу вътрешното бърборене.
 3. Не се отъждествявам с частичните трудности, които мога да срещна за да стигна до моята дълбока идентичност.
 4. Не проявявам своите негативни емоции, за да не губя ненужно моята енергия и за да не замърсявам останалите.
 5. Спирам моето вътрешно бърборене, тъй като през по-голямата част от времето то води само до загуба на енергия.
 6. Занимавам се с това, което е тук и сега, тъй като животът е тук и сега.
 7. Спирам бленуванията си, присъствам в тялото си: това, което виждам, това, което чувам и как се движа и влизам в контакт с непосредствената реалност.
 8. Приемам с невъзмутимост приятното и неприятното.
 9. Не съдя, не оправдавам и не манипулирам нито себе си, нито другите.
 10. Отговарям за това, което мисля, това, което чувствам и това, което правя.
 11. Отговорен съм и не се подлагам на: ти трябва или нужно е, които някой друг би искал да ми наложи като в същото време се подчинявам на законите на страната и на обществото, в които живея.
 12. Намирам търпението да приема това, което не може да бъде променено, смелостта да приема това, което може да бъде променено и разграничаването, което позволява да се разграничи едното от другото.

Като разбирам съществото, което в действителност съм и като присъствам за живота такъв какъвто е, аз ще мога да преодолея всякаква илюзия за мен самия и лъжата за другите. И само жертвайки тази илюзия, аз ще мога да се реализирам.

 
 
Школа по Психо-Антропология © 2014

Школа по Психо-Антропология